Veelgestelde vragen:

Wie mag deze diensten als assistent wel/niet uitvoeren?

In principe kan elke belastingplichtige (18+)  particulier assistent zijn.

Een werkloze die een uitkering ontvangt moet er rekening mee houden dat er voor de dagen dat men als assistent werkt, geen uitkering zal voorzien worden.

Particulieren die een uitkering ontvangen in het kader van loopbaanonderbreking, tijdskrediet enerzijds en ziekte- en invaliditeitsuitkering anderzijds vragen best de toestemming van resp. de RVA/hulpkas en de adviserend geneesheer.

Bij studenten worden de uren, gewerkt als assistent, mee opgenomen in het totaal van de uren dat hij als student mag werken, zonder het recht op kindergeld in het gedrang te brengen.

Gepensioneerden kunnen assistent zijn, zonder dat er aan hun pensioen wordt geraakt

Bij personen met een PAB is er wel een beperking dat een ouder slechts assistent kan worden van zijn of haar kind, als de andere ouder afstand doet van zijn aangevraagd budget..

Welke taken kunnen in deze setting worden uitgevoerd?

Hierbij een niet-limitatieve lijst van mogelijke ondersteuning : Kleine klussen, boodschappen, hulp bij vervoer, administratieve ondersteuning, hulp bij koken, hulp in het huishouden, poetsen van de wagen, kinderoppas, blijven slapen bij zorgbehoevende etc

Het aanbieden van medische hulp valt niet binnen dit kader.

Wat als ik reeds een assistent heb?

Prima! Wij bezorgen U een overeenkomst, die aan het VAPH kan voorgelegd worden om onze samenwerking te erkennen. We bezorgen de budgethouder en de assistent een opdrachtbevestiging, die periodiek ingevuld aan Exxtra wordt teruggestuurd, zodat wij alles administratief, financieel en fiscaal correct kunnen laten verlopen.

Kan ik de hulp van meerdere assistenten aangeven via het systeem?

Absoluut. Voor de doorrekening aan VAPH ben je als budgethouder enkel beperkt door je budget. Als assistent ben je beperkt tot het maximale bedrag van €6.340, als totaalsom verdiend via Exxtra, andere deeleconomieplatformen en activiteiten voor andere burgers en verenigingen samen.

Hoe werkt Exxtra?

Exxtra biedt bijstand in de regeling tussen VAPH en de budgethouder enerzijds, en regelt de samenwerking tussen de budgethouder en de assistent anderzijds. Periodiek bezorgen budgethouder en assistent aan Exxtra een opdrachtbevestiging met vermelding van uitgevoerde taken, uurtarief (vrij te bepalen, in onderling overleg), en aantal gepresteerde uren. Exxtra bezorgt de factuur aan de budgethouder, en betaalt de assistent. Aan de budgethouder wordt er een administratieve kost aangerekend.

Jaarlijks bezorgen we aan de assistent een fiscale fiche.

© 2019 Exxtra Powered by TRIXXO

Groenstraat 6, 3730 Hoeselt

Tel: 0476/96.63.05

‚Äč

  • White Facebook Icon